ROTS

Materiaal :
Alle beveiligingsmateriaal wordt door ons voorzien en is inbegrepen in de prijs.

Inschrijven en betalen :

Inschrijven tenminste 3 dagen van tevoren in onze klimzaal
ofwel
• telkens telefonisch verifieren of er nog plaats is : 02/512 18 15 van  12u tot 22u.
• En vervolgens een email verzenden met naam, voornaam en gsm/tel nummer naar : 
mail@terresneuves.be
• Uw inschrijving is afgerond na betaling van het volledige bedrag op rekening nr BE21 0682 0456 0903 van Evasions Verticales asbl.

Let wel : Bij annulatie en/of afwezigheid is er enkel terugbetaling mits medische reden (minstens 1 maand, met medisch certificaat) en rekeing houdende met een met een dossierkost van 30€.

Opgelet : Bij slechte weersomstandigheden behoudt de zaal zich het recht voor om de activiteit uit te stellen naar een latere datum.